Interaktivt VJ installationInstallation av Olga Mink (Videology) för allmänna miljöer är anpassad till estetiken av byggnadens arkitektur. Baserat på interaktion genom Internet och touch-screen där besökarna har möjlighet att påverka den slutliga projektionen. Mer av Olgas arbete:Videology on You Tube

Bok om Vj kultur"vE-”jA: Art + Technology of Live Audio-Video" bok editerad av Xarene Eskander kastar ljus över den växande vj communityn. En inspirationskälla som inkluderar en översikt över 40 visuell artists inom genre VJing and live audio-video
Boken har en Dvd och sait; www.vjbook.com med möjlighet att ladda ner video exempel. Interviu med Xarene Eskander under Pixelache Electronic Arts Festival 2007 ger en insikt i vj community.

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative