Wii to MIDI Walkthrough for WindowsTutorial från vjkungfu.tv på hur man mixar video med Nintendo Wii controller och VJ Software som Resolume eller Isadora (för PC)

Korsakow system för narrativa databaserKorsakow, system, tool och engine (oppen source) har utvecklats av konststudenter på University of the Arts (UdK) i Berlin. Namnet kommer från Korsakow syndrom som yttrar sig genom minesstörningar framkallade av alkohol missbruk.
Verktyget möjliggör att sätta nyckelord till ljud, text, stillbilder eller video fragment. Det gör att programmet fungerar perfekt som en databas där alla asets kan aktiveras utifrån en given tagg.
Mediamatic i Amsterdam organiserar ofta olika workshops med verktyget.

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative