Playing with fire-->Ruben's Tube


Mest handlar det om fysik.....dock så visuellt och användbart! Se Jared Ficklin och Ruben's Tube

Motion visualization, 3d och Wiimote mm



SourceBinder är en open source projekt som Visual MINDS utvecklar för tillfälle. Verktyget har mycket visuell och tilltalande iterface liknande Max msp. Som namnet säger programmet möjliggör direkt visuell output under pågående arbete samt kopplar ihop bl.a. olika program som Flash, Papervision, 3d, ljud eller wiimote mm. För de som är intresserade finns en Alfa som man kan skriva in sig på.

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative