Cantique 3: choreographed soud machine"Marie Chouinard is a choreographer, dancer and performer. She produced an entire series of works that originated with filmed choreography featuring faces, grimaces and voices" via: e-art

Scott Draves aka Spot Software Artworks 1992-2008

Scott Draves är skapare Electric Sheep. Video pratar för sig själv:=)
Hemsida :electricsheep.org Mer om tekniken bakom finns förklarad i
The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution.

The Making of Toshiba Timesculpture


Går att se på YouTubeFör att få känslan av Matrix liknande Bullet Time-teknik har Thasiba satsat på 200 HD-upplösta filmkameror, för att fånga varenda millisekund av rörelser från varje möjlig vinkel. Scenen resulterade i 20 000 gigabyte data för regissören att processa. Här kam man få lite info från produktions timmet.....tekniken är nog svår att efterapa hemma

Sound made from plants

Todd Thille (VJ Synesthete) skapar ljud och grafik från växter. I sin audiovisuell set använder han elektroder kopplade till krukväxter. Imput från växterna överförs genom mjukvaran baserad på Ardurino som översatte dessa signaler till ljudvågor och skickade dessa samtidigt till laptop för vidare MIDI konvertering. Jag hade möjligheten att se hans performance under Live Performance Meeting I Rom i maj i år och blev djup imponerat av den audiovisuella variationer som Todd producerat med hjälp av växterna. Mer om möttet i Rom går att läsa i Todds event report.

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative