Sound made from plants

Todd Thille (VJ Synesthete) skapar ljud och grafik från växter. I sin audiovisuell set använder han elektroder kopplade till krukväxter. Imput från växterna överförs genom mjukvaran baserad på Ardurino som översatte dessa signaler till ljudvågor och skickade dessa samtidigt till laptop för vidare MIDI konvertering. Jag hade möjligheten att se hans performance under Live Performance Meeting I Rom i maj i år och blev djup imponerat av den audiovisuella variationer som Todd producerat med hjälp av växterna. Mer om möttet i Rom går att läsa i Todds event report.

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative