Khronos Projector
Khronos Projector är en interaktiv konstinstallation som bokstavlingen töjer på av den tvådimensionella ytan. Reserch av
Alvaro Cassinelli från Ishikawa-Komuro Lab The University of Tokyo .

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative