The Making of Toshiba Timesculpture


Går att se på YouTubeFör att få känslan av Matrix liknande Bullet Time-teknik har Thasiba satsat på 200 HD-upplösta filmkameror, för att fånga varenda millisekund av rörelser från varje möjlig vinkel. Scenen resulterade i 20 000 gigabyte data för regissören att processa. Här kam man få lite info från produktions timmet.....tekniken är nog svår att efterapa hemma

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative