Paris Graphics or Voltage Controlled

Paris är en Vj som använder spel consoler som Gameboy Advanced eller Game Park som han själv programmerar. Mer info via digitaltools.node3000.comhela samlingen hitar man på: youtube parisgraphicsvideo

Subscribe

RSS Feed (xml)

 


Google Analytics Alternative